Nitrat i vatten

Nitrat är ett kvävehaltigt ämne som är naturligt förekommande i vår miljö. Nitrat kan återfinnas i dricksvatten som kommer från egen brunn och kan i för hög dos orsaka kroppsliga skador. De höga doserna av nitrat kan vara hälsofarliga, då det i kroppen processas och omvandlas till nitrit. Nitrit kan vara farligt främst för små barn, då det riskerar att påverka och försvåra deras förmåga att ta upp och transportera blodet i kroppen. 

Det finns olika anledningar till att ditt dricksvatten besitter en hög nitrathalt. Det kan bland annat bero på föroreningar i brunnsvatten, hur marken runt brunnen används samt befintliga utsläpp från kvävegödsel. Likt nämnt ovan besitter vattnet i grävda brunnar oftast en högre nitrathalt jämfört med vattnet i borrade brunnar. Utifrån brunnens ytliga grundvattenmagasin kan föroreningar nå det grunda ytvattenmagasinet snabbare än det djupa, vilket innebär att vattnet inte kommer att hinna renas på naturlig väg.

 

Hur kan nitrat i vatten vara skadligt?

En för hög dos av nitrat i dricksvattnet kan riskera en negativ påverkan på kroppen, då nitrat under matsmältningsprocessen kan omvandlas till nitrit. Det omvandlade nitritet riskerar därefter att transporteras ut i blodet, och kan i för höga doser hämma syreupptagningen i blodet hos små barn. Nitritet kan även ge en negativ inverkan på kroppens blodkärl vilket kan leda till bland annat blodtrycksfall. 

Nitrit kan i vissa fall påverka blodkärlsväggarna så att de lättare släpper igenom vätska - vilket i sin tur leder till att blodplasman kan lämna blodkärlen i en sådan omfattning att cirkulationsstörning riskerar att uppstå.

 

Hur kan jag mäta nitrathalten i mitt dricksvatten?

Med hjälp av vår geigermätare Ecovisor F4 kan du enkelt mäta och kontrollera nitrathalten i ditt dricksvatten, men även i vardagliga livsmedel såsom kött, fisk, frukt och grönt. Mätaren är en patenterad flerproduktssond med temperaturkompensation som genererar över 90% pålitligt resultat vid analys av befintlig nitrathalt i mat och vatten.

 

Läs mer om Soeks Ecovisor F4 här.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.